domingo, diciembre 03, 2006

La por...

i segons un article de viquipèdia...

La por és un sentiment desagradable de temença que sorgeix per la percepció d'un perill, encara que aquest no sigui real. Va sorgir per qüestions adaptatives; la por permetia l'individu preparar-se per reaccionar en situacions adverses amb més rapidesa.

Existeixen molts graus de por, des de la desconfiança fins al pànic, incloent manifestacions de desordres com fòbies o la paranoia, estudiades per la psiquiatria.

Una certa por, sempre que no es produeixi un mal físic o psíquic, pot ser un sentiment agradable i estimulant per a certes persones. En aquesta sensació es basen moltes atraccions de fira, pel•lícules de terror, llibres i esports de risc.

La por a vegades fa referència a coses inexistents, no ja a allò que pot esdevenir un perill, coses o accions que son perilloses en potència, mes a llegendes, coses que només existeixen dins la ment, i que pertanyen a la consciència col•lectiva, car es transmeten de persona a persona per llegendes i contarelles. Es el que es solia denominar dins el folklore popular dels països catalans la por. Així es deia, per exemple, que a tal casa hi sortia por, fent referència a fantasmes, o coses semblants. La por era l'extrem contrari dels elements fantasmagòrics benèfics: negrets, fades; semblant per tant a les bruixes.

Causants de la por

• Situacions noves i imprevistes
• Possible pèrdua d'una cosa o ésser estimat
• Criatures amenaçants, monstres, criminals
• Determinats animals
• Situacions associades a un trauma viscut anteriorment
• Dolor i mort
• Altres persones desconegudes
• Rebuig, menyspreu dels altres

No hay comentarios: